Μετάβαση στο περιεχόμενο

Portada Empresas


EMPRESAS 

Intermediación Laboral Cabecera

Tenemos al profesional que está buscando

Complete este formulario cumplimentando los campos con el mayor detalle posible. Recomendamos que revisen las especialidades formativas que impartimos para poder ajustarlas al perfil requerido. El Centro contactará con aquellos alumnos que mejor se adapten al perfil.

Fecha de Solicitud erronea.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

DATOS DE LA EMPRESA

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

*Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Footer

Centro de formación

Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica

Calle Jesus Miguel Haddad Blanco, 18, 28918 Leganés, Madrid

+34 91 680 00 17

cf.elecyaeronautica@madrid.org