Φόρμα Web Φόρμα Web

CUESTIONARIO DE CALIDAD (MODALIDAD PRESENCIAL)

A continuación le agradeceríamos que cumplimentase el siguiente cuestionario con objeto de valorar y mejorar la atención que le hemos prestado. Le recordamos que es completamente anónimo para asegurar la fiabilidad de los datos recogidos.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

VALORE EN UNA ESCALA DEL 1-4 LOS SIGUIENTES ÍTEMS DONDE 1 ES EL VALOR MÍNIMO Y 4 EL MÁXIMO

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Κείμενο προς προσδιορισμό Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ